<kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

       <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

           <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

               <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                   <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                       <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                           <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                               <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                                   <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                                       <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                                         产品分类

                                         新闻资讯

                                         主营业务

                                         环保服务

                                         当前位置:绿盾环保科技 > 环保服务 >

                                         亚游集团_上海雅仕投资成长股份有限公司关于完成工商改观挂号的通告

                                         作者:亚游集团 发布时间:2018-02-21 15:07 阅读:868

                                         证券代码:603329           证券简称:上海雅仕           通告编号:2018-009

                                         上海雅仕投资成长股份有限公司

                                         关于完成工商改观挂号的通告

                                         本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                         上海雅仕投资成长股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月20日召开了第一届董事会第十六次集会会议,,集会会议审议了《关于修订并治理工商改观挂号等事项的议案》。公司据此对公司章程举办了响应修订,并于克日完成工商改观挂号,取得了上海市工商行政打点局核发的业务执照,挂号信息如下:

                                         名称:上海雅仕投资成长股份有限公司

                                         同一社会名誉代码:91310000750551960R

                                         范例:股份有限公司(上市、天然人投资或控股)

                                         住所:中国(上海)自由商业试验区浦东南路855号33H室

                                         法定代表人:孙望平

                                         注册成本:人民币13200.0000万元整

                                         创立日期:2003年5月22日

                                         业务限期:2003年5月22日至不约按限期

                                         策划范畴:实业投资,投资打点,资产打点,从事货品及技能的收支口营业,金属原料、化工质料及产物(伤害化学品详见容许证)、矿产物、煤炭、机电产物的贩卖,计较机软硬件的研发、贩卖,货运署理。【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】

                                         修订后的《公司章程》存案同时完成。

                                         特此通告。

                                         上海雅仕投资成长股份有限公司

                                         董事会

                                         2018年2月13日